Integracja

Opublikowano: 2021-11-10 22:00, Numer artykułu: 46058 , Autor: I.Gabrych

 Historia integracji

 

W 2000 roku w Szkole Podstawowej nr 18 przy ulicy Pijarów 4 powstała pierwsza klasa integracyjna. Obecnie w Zespole Szkół Nr 8, w skład, którego wchodzą: Przedszkole nr 6, Szkoła Podstawowa nr 18 , kształceniem integracyjnym objęte są dzieci w przedszkolu oraz uczniowie od pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej. 

 

Na terenie placówki już drugi rok funkcjonuje świetlica rewalidacyjna. W bieżącym roku szkolnym w 8 oddziałach integracyjnych uczą się dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Aby zapewnić dzieciom optymalne warunki rozwoju:

 dostosowujemy programy nauczania do ich potrzeb i możliwości,

 prowadzimy działalność terapeutyczną poprzez muzykę, plastykę i teatr oraz różnorodne formy rewalidacji,

 dzięki specjalistycznemu sprzętowi prowadzimy stymulację audio-psycho-lingwistyczną za pomocą metody Tomatisa,

 organizujemy oraz bierzemy udział w międzyszkolnych konkursach i festiwalach dla klas integracyjnych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

 obejmujemy uczniów opieką pedagoga, psychologa szkolnego oraz logopedy i rehabilitanta,

 ściśle współpracujemy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych

 utrzymujemy partnerskie relacje z rodzicami

 

Efektem naszej pracy są pozytywne zmiany zachodzące w naszych wychowankach oraz wsparcie i życzliwość rodziców.