Zespół Szkół Nr 8

       Przedszkole Nr 6

     Szkoła Podstawowa Nr 18  im. Hansa Christiana Andersena 

z Oddziałami Integracyjnymi

       Pijarów 4

       85-360 Bydgoszcz

 

Dyrektor
mgr Ewa Szulc

Wicedyrektorzy:
mgr Elżbieta Peplinska, mgr Ewa Podlaszewska

 

Sekretarz szkoły
Izabela Gabrych, Dorota Malinowska

tel/fax: 52-379-69-01 

            +48 793 879 743

 

e-mail: zs08@edu.bydgoszcz.pl 

 

Sekretariat czynny: poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 15.00

Dyrektor przyjmuje interesantów - wtorek godz. 13.00-15.00

 

Inspektor ochrony danych 

Mirosława Zbielska

  e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8

  •  Opłaty za obiady oraz wynajem sali prosimy wpłacać na konto szkoły: 

Bank Pekao S.A. 71 1240 6452 1111 0010 4797 4976

  •  Opłaty na Radę Rodziców Przedszkola nr 6, Szkoły Podstawowej nr 18, testy prosimy wpłacać na konto: 

BANK WBK 51 1090 1896 0000 0001 1122 6805