Historia szkoły

Rok

Wydarzenie

2024

2023

2022

 

2021  

od 1 września 2024 roku stanowisko dyrektora objęła pani Ewa Szulc.

po trzydziestu siedmiu latach w naszej szkole (z czego trzydziestu dwóch na stanowisku
dyrektora) pan dyrektor Eugeniusz Sobieraj przeszedł na emeryturę. Pod jego rządami szkoła prężnie
się rozwijała. Społeczność szkolna godnie pożegnała odchodzącego Dyrektora, doceniając jego
imponujące dokonania. 23 czerwca 2024 r. w naszej placówce odbyło się Miejskie Zakończenie Roku
Szkolnego. W czasie uroczystości Prezydent Miasta Rafał Bruski podziękował panu Eugeniuszowi
Sobierajowi za wieloletnią pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, uhonorował uczniów
osiągających sukcesy w różnych dziedzinach i pożegnał sześcioro nauczycieli odchodzących
na emeryturę.

2022 przy szkole został otwarty basen „Łabędź” (zarządza nim Bydgoskie Centrum Sportu). Korzystają
z niego wszyscy uczniowie w ramach lekcji wychowania fizycznego raz w tygodniu.

rozpoczęła się realizacja długo oczekiwanej przez społeczność szkolną oraz mieszkańców osiedla inwestycji – budowa basenu przy Zespole Szkół nr 8.

2020

dalszy ciąg sukcesów Filmowego Klubu Absolwenta:pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie filmowym Albatrosy 2020 w Gdyni. Jurorzy docenili poruszający przekaz filmu Łukasz i bohatera, którego historia nie pozostawia widza obojętnym.
marca w związku z pandemią koronawirusa COVID - 19 szkoła została zamknięta i rozpoczęła się nauka zdalna – ogromne wyzwanie dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Doświadczenia z drugiego semestru roku szkolnego 2019/2020 zaowocowały przygotowaniem się wszystkich do pracy na platformie edukacyjnej w czasie drugiej fali pandemii i ponownego zamknięcia szkół pod koniec października. W tym czasie Przedszkole nr 6 pracowało nieprzerwanie w trybie stacjonarnym.

2019

po wielu latach wznowiona została inicjatywa organizacji Dnia Osiemnastki. 1 czerwca odbył się w naszej szkole festyn osiedlowy z okazji Dnia Dziecka pod nazwą Dzień Osiemnastki dla Marcina. Zbieraliśmy fundusze na leczenie ucznia naszej szkoły. W przygotowanie imprezy włączyli się rodzice, nauczyciele i uczniowie. Poza tym wsparli nas: Nadleśnictwo Bydgoszcz, 1 Pomorska Brygada Logistyczna, 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna, Technikum Leśne z Tucholi, Cukiernia Staropolska, Rada Osiedla Miedzyń - Prądy. Wszyscy mogli skorzystać z wielu atrakcji. Na loterii fantowej każdy los wygrywał, zbędne kilogramy zrzucaliśmy, ćwicząc na trampolinach, gimnastykowaliśmy umysł w escape roomie. Wszystko to działo się przyępach przedszkolaków i uczniów. O strawę dla ciała zadbała kawiarenka „Podą”, serwująca domowe wypieki i zimne przekąski. Byliśmy jedną wielką rodziną.
12 listopada w klubie 
Od Nowa w Toruniu odbyła się gala finałowa 8. edycji programu edukacyjno-alternatywnego Sztuka Wyboru, na której nastąpiło uhonorowanie laureatów konkursu filmowego. Film Łukasz autorstwa Filmowego Klubu Absolwenta przy Zespole Szkół nr 8 w Bydgoszczy zdobyły I miejsce. Gala finałowaprogramu organizowana jestw ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE, a sam program stanowi część „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka 2018-2020”.
Ostatni gimnazjaliści opuścili mury naszej placówki. Po osiemnastu latach istnienia gimnazja zostały zlikwidowane.
Pierwszy rocznik ósmoklasistów piszących egzamin po zakończeniu szkoły osiągnął niebywały sukces – uczniowie zdobyli najwyższe wyniki wśród wszystkich publicznych szkół podstawowych w Bydgoszczy.

2018

upłynął pod znakiem świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległościRokł w wiele inicjatyw związanych z tak piękną rocznicą – akcji, apeli, konkursów, spotkań.
Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną, którejjest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich współpracujący zOśrodkami Pomocy Społecznej. 
Opłatek Maltański odbył się 12 grudnia wSmaki Dzieciństwa dzięki gościnności Hotelu Agat w Bydgoszczy. Doświątecznego stołu zostały zaproszone ubogie rodziny wielodzietne, osoby samotne, niepełnosprawne, chore, potrzebujące dodatkowego wsparcia. Spotkanie jak co roku uświetniły występy artystyczne naszych uczniów.

2017

cała Polska żyła tragediami spowodowanymi przez sierpniową wichurę. Społeczność szkoły stanęła na wysokości zadania i poprzez zbiórki pieniędzy oraz darów materialnych wsparła cztery rodziny dotknięte tragicznym zjawiskiem. Ponadto szkolni specjaliści jeździli latem na Pomorze i udzielali poszkodowanym pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2016

Prezydenta Miasta Bydgoszczy wręczył Dyplom Uznania dla Zespołu Szkół nr 8 wza szczególnie efektywną pracę nauczycieli i uczniów potwierdzoną uzyskaniem sześciu tytułów laureatów w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016.
Szkoła, jako jedna z trzech w województwie, wzięła udział w projekcie 
EDUPOLIS - Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna nowoczesna przestrzeń do nauki i pracy dlai nauczyciela oraz prezentowała swoje osiągnięcia w praktycznym wykorzystania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej przez uczniów i nauczycieli naszkoleniowej zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu.
W naszej placówce odbyła się Bydgoska Wigilia Oświatowa. Wspaniałą atmosferę iprzeżycia uczestnicy wspominali w kolejnych latach spotkań wigilijnych dlaów Wydziału Edukacji, Kuratorium Oświaty oraz dyrektorów wszystkich placówek oświatowych w Bydgoszczy.

2015

w obecności władz miasta, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, absolwentów, emerytowanych pracowników świętowano siedemdziesięciolecie szkoły. Równocześnie swoją premierę miała zakupiona zzebranych przez nauczycieli - organizatorów Szkolnych Balów Charytatywnych duża scena modułowa, służąca odtąd doskonale w czasie uroczystości i imprez szkolnych.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 Eugeniusz Sobieraj odebrał Wyróżnienie dla Laureatów wEdukacja w XVI edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego za rok 2015.

2014

nastąpiła rozbudowa ciągu komunikacyjnego dla uczniów i otwarcie przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy schodów łączących wyjście od strony boiska z górnym tarasem osiedla. W ramach programu Radosna Szkoła powstał plac zabaw dla dzieci przedszkolnych. Działania podjęte w celu budowy basenu przy Zespole Szkół nr 8 zostały zwieńczone uchwałą Rady Miasta. Uzyskanie I miejsca w województwie kujawsko – pomorskim załnienie zadań wynikających z realizacji tematu wiodącego MEN W szkole bezpiecznie, zdrowo i radośnie.W sieci zadebiutowała GimTV33, czyli szkolna telewizja gimnazjalna.
1 października społeczność Zespołu Szkół nr 8 zorganizowała w Miejskim Centrum Kultury wojewódzką akademię z okazji 
75 rocznicy masowych deportacji Polaków na Sybir orazęciolecia istnienia Związku Sybiraków Oddziału w Bydgoszczy z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego, Biskupa Diecezji Bydgoskiej, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Radnych, Mieszkańców Bydgoszczy. Wydarzenie to zapisało się w pamięci wszystkich uczestników, którzy docenili nietuzinkowy scenariusz, artyzm wykonania, zaangażowanie uczniów i nauczycieli, a także emocjonalność i siłę oddziaływania na odbiorców.

2013

Kuratorium Oświaty przeprowadziło całościową ewaluację zewnętrzną Przedszkola nrSzkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 33. We wszystkich badanych obszarach uzyskano najwyższy poziom spełnienia wymagań „A”. Raport z ewaluacji został wręczony wuroczystego odsłonięcia instalacji przez Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty panią Annę Łukaszewską. Wieloelementowa realizacja artystyczna zdobiąca wejście doły stała się wizytówką naszej baśniowej placówki. W czasie Święta Szkoły nastąpiło również prawykonanie nowego hymnu szkoły pt. Dzień dobry, panie Andersenie przezchór złożony z uczniów, nauczycieli i rodziców.

2012

uczy się najwięcej dzieci w historii placówki – 970 uczniów w czterdziestu oddziałach. Gimnazjaliści kończący szkołę uzyskali imponujące wyniki egzaminu zewnętrznego, coło im miejsce w wymarzonych szkołach ponadgimnazjalnych.

2011

otwarto salę tradycji, która powstała we współpracy finansowej z rodzicami uczniów naszej szkoły. W tym sa-mym roku została reaktywowana 16 Bydgoska Żeglarska Drużyna Harcerska przy ZS nr 8.

2010

nastąpiło uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego „Orlik”.

2008

otwarto integracyjny plac zabaw, który powstał w ramach projektu utworzenia integracyjnych, ogólnodostę- pnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy. W tym samym roku oddano do użytku windę, która została sfinansowana ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami.

2004

otwarto mały plac zabaw dla przedszkolaków.

2001

zostaje utworzona pierwsza klasa sportowa w gimnazjum we współpracy z Bydgoskim Towarzystwem Wioślarskim.

2000

zostaje utworzona pierwsza klasa integracyjna w szkole podstawowej. W tym samym roku nawiązano współ-pracę z Fundacją na Rzecz Aktywności Niepełnosprawnych „Siła Serc”, a także otwarto nową stołówkę szkolną.

2000

Uchwalą Rady Miasta powołano Zespół Szkół Nr 8. W skład zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa nr 18 i Przed- szkole nr 6. Odrębną administracyjnie placówkę stanowi Gimnazjum nr 33. Całością kieruje dyrektor mgr inż. Eugeniusz Sobieraj. Funkcję wicedyrektorów sprawują mgr Ewa Kreft, mgr Ewa Ochocińska, mgr Grażyna Tyra-kowska. W tym samym roku odbywa się uroczyste wręczenie szkole sztandaru i otwarcie zmodernizowanego budynku "B", tzw. "starej" szkoły, która od 1945 roku wykształciła w swoich murach kilka pokoleń mieszkańców Miedzynia. W segmencie "B" znajdują się dwie pracownie komputerowe, liczne sale lekcyjne i świetlica szkolna. Parter zajmują przedszkolaki, zaś w suterenie umieszczona została szatnia.

1999

przy Szkole Podstawowej nr 18 powstaje Gimnazjum nr 33. Na stanowisko drugiego wicedyrektora gimnazjum zostaje powołana mgr Ewa Kreft. W tym samym roku odbywa się otwarcie tak długo oczekiwanej sali gimnasty-cznej (segment "D"). We wrześniu do budynku szkolnego zostaje przeniesione Przedszkole nr 6 z ulicy Nakielskiej.

1998

do użytku zostaje oddany nowy segment dydaktyczny, czyli budynek "C". Znajdują się w nim liczne sale lekcyjne, mała sala gimnastyczna, dwie sale gimnastyki korekcyjnej oraz sklepik szkolny z artykułami spożywczymi.

1996

Szkolna Rada Rodziców zakupuje komputery. Następuje uroczystość otwarcia nowej sali komputerowej.

1995

do użytku zostaje oddany nowy budynek, czyli segment "A". W budynku tym znajdują się trzy sale lekcyjne, gabinety dyrektorów, pokój nauczycielski, sekretariat, księgowość, biblioteka, centrum medyczne, gabinety psychologa, pedagoga i logopedy, sklepik z artykułami szkolnymi. W tym samym roku szkoła otrzymuje honorową odznakę Związku Sybiraków.

1994

w kwietniu odbywa się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i nadania szkole Podstawowej nr 18 imienia Hansa Christiana Andersena.

1993

z inicjatywy dyrektora szkoły-mgr inż. Eugeniusza Sobieraja oraz przy akceptacji władz miejskich zostaje podjęta decyzja o modernizacji i rozbudowie budynku szkolnego.

1992

"Osiemnastka" rozpoczyna pracę nad wyborem patrona szkoły. Spośród rozpatrywanych kandydatur- Maria Konopnicka, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Hans Christian Andersen-zwycięzcą zostaje H. Ch. Andersen. Kandydatura zostaje poparta przez rodziców.

1991

od września stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 obejmuje mgr inż. Eugeniusz Sobieraj.

1989

stanowisko wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 obejmuje mgr Grażyna Tyrakowska, która pełniła tę funkcję do sierpnia 2006 roku.

1985

warunki pracy nauczycieli i wychowanków stają się coraz trudniejsze. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, Komitet Rodzicielski powołuje Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Członkowie komitetu apelują do mieszkań- ców o pomoc finansową i uruchamiają specjalne konto.

1980

stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Krystyna Szukała, która będzie sprawowała tę funkcję do sierpnia 1991 roku.

1976

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 18 zostaje mgr Wojciech Oskwarek.

1972

w budynku zostaje przeprowadzony remont generalny. Do szkoły doprowadzono gaz, a w suterenie powstają toalety

1970

uczniowie szkoły wykazują duże zainteresowanie baśniami Hansa Chrisjana Andersena. Kółko dramatyczne wystawia baśń pt. "Dziewczynka z zapałkami". Obecna na premierze komisja z Inspektoratu Oświaty bardzo wysoko ocenia kunszt artystyczny młodych wykonawców.

1969

stanowisko kierownika szkoły obejmuje mgr Maria Kraczkowska vel Urbańska.

1966

placówka otrzymuje nową nazwę: Szkoła Podstawowa nr 18.

1965

w kwietniu odbywa się wielka uroczystość z okazji 20-stej rocznicy otwarcia szkoły po zakończeniu działań wojennych.

1962

działalność rozpoczyna nowa szkoła nr 35 przy, ul. Nakielskiej.

1956

z nowym rokiem szkolnym zmniejsza się liczba dzieci z powodu wybudowania nowej szkoły przy ul. Słonecznej
i przekazania jej ponad 200 uczniów. W czasie wakacji trwa kapitalny remont szkoły! Dzielnica Miedzyń szybko się rozbudowuje. Ciągle, przybywa uczniów. W szkole intensywnie rozwija się działalność pozalekcyjna. Pracują zespoły muzyczne, artystyczne isportowe.

1950

stanowisko kierownika szkoły obejmuje Franciszek Preuss, dotychczasowy kierownik szkoły nr 2. Funkcję te pełni przez dziewiętnaście kolejnych lat.

1949

Leon Harttnan zostaje przeniesiony na stanowisko dyrektora i Państwowego Liceum Ogólnokształcącego
w Bydgoszczy.

1945

z obozu oficerskiego w Woldenbergu powraca Leon Hartman, który w kwietniu otrzymuje nominację na kierow-nika Vll-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej im Żwirki i Wigury przy ul. Pijarów w Bydgoszczy, Nowy rok szkolny wita 600 uczniów. Powstają nowe gabinety, trwamodernizacja budynku.

1939

na początek października tego roku zaplanowane było wyświęcenie i oddanie do użytku nowego gmachu szkolnego przy ul. Pijarów. Niestety, działania wojenne opóźniają pierwszy dzwonek, a budynek zostaje zajęty przez wojska niemieckie.