Regulamin biblioteki w SP nr 18

Opublikowano: 2021-11-10 20:59, Numer artykułu: 46055 , Autor: I.Gabrych

 

 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: - uczniowie - nauczyciele - inni pracownicy szkoły - rodzice.

 

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: -wypożyczając je do domu -czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory specjalne).

 

3. Jednorazowo można wypożyczyć: - jedną lekturę szkolną ( na okres dwóch tygodni) - dwie inne książki spoza kanonu lektur szkolnych (na okres jednego miesiąca).

 

4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

 

5. W przypadku zagubienia lub zniszczeń, które nie pozwalają na dalsze korzystanie z książki należy ją odkupić. Szczegóły bibliotekarz ustala indywidualnie z osobą zainteresowaną.

 

6. W bibliotece szkolnej obowiązuje cisza. Nie korzystamy z telefonów komórkowych. Należy zachować po sobie ład i porządek.

 

7. W bibliotece szkolnej nie je się, ani też nie pije.